SERVICII SU

SERVICII PSI & SITUATII DE URGENTA


Va ajutam sa va conformati cerintelor legale in vigoare privind situatiile de urgenta in Maramures si judetele limitrofe si in toata tara, acesta fiind un domeniu conex cu protectia muncii, sanatate si securitate in munca.

Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de munca, la salvarea de vieti omenesti si bunuri materiale, la protectia mediului ambiant.

Activitati obligatorii in domeniul situatii de urgenta
Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselorindividuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)
Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate)
Planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie
Elaborare, afisare Planuri de evacuare, Planuri de interventie
Evaluarea riscului de incendiu
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata)
Elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba)
Orice alte documente specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 si Legea 481/2004) ‐ lista orientativa a documentelor
Scopurile activitatii de prevenire
Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor,protectia muncii si protectia civila
Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale
Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate
Informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta
Un incendiu aparut la locul de munca poate avea implicatii majore. Acesta poate fi cauza accidentelor de munca, poate sa conduca la accidente de munca sau in cel mai fericit caz sa produca doar pagube materiale fara victime.

Legislatia in domeniul securitatii muncii (protectia muncii, denumirea mai veche), contine prevederi specifice si domeniului situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor.